top of page

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános rendelkezések

1.1.Az Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, melyek alapján a Fordan Hotel - (7622, Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u 14-16.) szállodát működtető Mevid zRt. (székhely: 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u 14-16., a továbbiakban: Szolgáltató) elszállásolási szerződést köt Vendégeivel.

1.2.Egyedi feltételek nem képezik részét a jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön, speciális megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

Szerződő felek

2.1.A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek).

2.2.Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

3. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

3.1.A Vendég szóbeli vagy írásbeli –ideértve az e-mail útján történő megkeresést is - ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli – ideértve az ajánlatkérésre vonatkozó e-mail címre történő választ is - ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét megrendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

3.2.A Szerződés kizárólag a Vendég írásban - - ideértve az e-mailt is - leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban – ideértve a válasz e-mailt is - megküldött visszaigazolásával jön létre, és így joghatályosan megkötött Szerződésnek minősül. Felek az egymás közötti kapcsolattartás során az e-mail útján történő levélváltást az írásban történő szerződéskötéssel azonos joghatásúnak ismerik el.

3.3.Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek.

3.4. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

3.5.Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

3.6.A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

3.7.A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. A szállodában bejelentés nélkül senki sem lakhat, illetve ott huzamosan nem tartózkodhat.

3.8.A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli – vagy e-mail útján történő - megállapodás szükséges.

Az elszállásolás kezdete és vége (check-in és check-out)

4.1.A Vendégnek joga van a bérelt helyiségeket a megállapodás szerinti nap 14.00 órától 23:30 óráig elfoglalni.

4.2.A Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg a megállapodás szerinti nap 23:30 óráig.

4.3.Amennyiben a Vendég előleget fizetett, illetve a foglaláshoz felhasznált bankkártya terhére a kaució összege zárolásra került, a szoba (a szobák) legkésőbb a következő nap 11.00 óráig lefoglalva marad (maradnak).

4.4.A Vendégnek a szobát az elutazási nap 11.00 óráig el kell hagynia, kijelentkezés 7-11 óráig.

4.5.A szálloda foglaltságának függvényében, térítés ellenében biztosítja a korai érkezés, illetve a késői elutazás lehetőségét. Amennyiben ezen szolgáltatásunkat igénybe kívánja venni, kérjük, az érkezését megelőző napon jelezze a recepciónk számára. 

Az elszállásolás meghosszabbítása

5.1.A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges.

5.2.Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 11.30 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult az egy napi szobaárat kötbérként kiszámlázni, és a szobakártyával való bejutás lehetőségét megszüntetni.

6. Árak

6.1.A szálloda mindenkori listaárai a szálloda halljában lévő információs táblán kifüggesztésre kerülnek. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott szállodai részlegen vannak elhelyezve.

6.2.A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül (például: csomagárak vagy egyéb kedvezmények okán) megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég szállást foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat. A Szolgáltató aktuális árai a szálloda honlapján (www.fordanhotel.hu) találhatók.

6.3.A Vendég a szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt a szálloda recepcióján.

6.4.Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amit a helyszínen kell megfizetni. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

Ajánlatok, kedvezmények


 

7.1.Az aktuális ajánlatok, kedvezmények a szálloda weboldalán kerülnek meghirdetésre. A meghirdetett kedvezmények mindig egyéni szobafoglalásra vonatkoznak.

7.2.A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.

7.3.A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos foglalás vagy rendezvények esetén, egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

Gyermekkedvezmények

8.1.Gyermekek részére - a szülőkkel közös szobában történő elhelyezés esetén - az alábbi szállás-étkezés kedvezményeket biztosítjuk:

-0 – 2,99 éves korig 100%

-3 – 11,99 éves korig 50%

8.2.Pótágy elhelyezésére csak bizonyos szobatípusokban van lehetőség.

8.3.Pótágy igényt a szolgáltatóval előzetesen, a foglalással egy időben egyeztetni szükséges.

Lemondási feltételek

9.1.Amennyiben a szálloda ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek a következők:


- Érkezés előtt 1 héten belüli lemondás esetén a szállásdíj 50 %-a fizetendő ki kötbérként.

- 3 napon belüli lemondás esetén a szállásdíj 100 %-át kell megtéríteni.

- Lemondást csak írásos formában illetve e-mail útján lehet bejelenteni a Szolgáltató felé.

Amennyiben a Szerződő fél gazdálkodó szervezet (ideértve a gazdasági társaságokat, társadalmi szervezeteket, egyházakat, önkormányzatokat, önkormányzati intézményeket, állami szervezeteket és azok intézményeit, stb.), az elállás esetén esedékes kötbért akkor is a Szerződő fél/Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megfizetni, ha a szállásdíjat egyébként a Vendég viselné közvetlenül.

9.2.Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatás igénybevételét előlegfizetéssel biztosította, illetve Szolgáltató a bankkártyán a kaució összegét zárolta, és az érkezési napon 23:30 óráig a Vendég nem érkezik meg és írásos – illetve e-mail útján megküldött - lemondás sem érkezik, a Szolgáltató a Szerződés alapján megfizetett előleg teljes összegét illetve a bankkártyán zárolt összeget kötbérként érvényesíti. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap déli 11:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

- Amennyiben nem történik lemondás, és a Vendég a szállás elfoglalása céljából nem jelenik meg, a megrendelt szoba díját a Szolgáltató kötbérként kiszámlázza.

9.3.Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napon helyi idő szerint 23:30 órát követően megszűnik.

 

Fizetés módja, garancia

 

10.1. A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzzel (Forintban) vagy euroban, a Szolgáltató által elfogadottként megjelölt bankkártyával, illetve átutalással, valamint internetes oldalon keresztüli fizetéssel.

10.2. Amennyiben a fizetés módja átutalás – ha a Szolgáltatóval kötött egyedi megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés megjelölt napja előtt a szálloda bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeget az érkezés napjáig a szálloda bankszámláján jóváírják vagy az átutalást a Vendég a számlavezető pénzintézete által kiadott, az átutalás megtörténtét igazoló visszavonhatatlan nyilatkozattal igazolja.

10.3. Az egyéni szobafoglalás garantálása bankkártya adatok megadásával vagy előlegfizetéssel lehetséges. Egyéb fizetési módok a helyszínen: OTP Széchenyi Pihenőkártya, Erzsébet Kártya, szálloda által és / vagy szerződött partnere által kiállított voucherek.

10.4. A szobakártyák átvétele kaució fizetése ellenében lehetséges, mely kétféle módon történhet, vagy a foglaláshoz használt illetve a bejelentkezéskor a Vendég által átadott bankkártya zárolásával, vagy a bejelentkezéskor és a szobakártya átvételekor készpénzzel, annak összege szobánként 25000 Ft. A kijelentkezés napján, a szobakártyák leadása és a szoba ellenőrzése után, amennyiben nem tapasztalt a Szolgáltató a szoba átvételekor meglévő állapothoz képest hiányosságot, a kaució teljes összege visszafizetésre kerül.

11.A szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

11.1. A Szolgáltató jogosult a további szolgáltatások nyújtását megtagadni, illetve további szolgáltatással nem tartozik, ha:

- a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve bármely szállodai létesítményt;

- a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;

- a Vendég fertőző betegségben szenved;

- a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig;

- a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 11.30 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá;

11.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik


 

12. Elhelyezési garancia

12.1. Amennyiben a Szolgáltató szállodája a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

 12.2.    A Szolgáltató köteles a szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli. 

12.3.    Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

 

13. A Vendég jogai

 

13.1.    A szállás szolgáltatási szerződés megkötésével a Vendég jogosultságot szerez a bérelt helyiségek szokásos használatára, valamint az elszállásolási üzem szokás szerint és különösebb feltételek nélkül Vendégek használatára bocsátott létesítményeinek szokásos használatára, valamint a szokásos kiszolgálásra a kiírásnak megfelelő nyitvatartási időben.

13.2.    A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.


 

14. A Vendég kötelességei


 

14.1.    A megállapodás szerinti díj megfizetése: a visszaigazolásban rögzített határidőig, vagy a szállás-szolgáltatási szerződés befejeződésekor esedékes.

14.2.    Abban az esetben, ha a Vendégek élelmiszert vagy italokat behoznak a szállodába, és nyilvános helyiségekben elfogyasztják, a Szolgáltató jogosult arra, hogy ezekért méltányos térítést számlázzon ki (az úgy nevezett "dugópénz" italok esetén). A szálloda vendéglátó ipari egységeiből ételt / italt szállodavendégeknek kivinni tilos.

14.3.    A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását.

14.4.    A szállóvendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a kamerával megfigyelt zárt parkolóban.

14.5. A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni. A gépjárművek megengedett sebessége 20 km/óra.

14.6. A szemetet a komplexum területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni. A szobából, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet.

14.7.    A komplexum területén lévő eszközöket, berendezéseket szállóvendég kizárólag saját felelősségére, használhatja, a kifüggesztett használati/kezelési útmutatókban leírtak kötelező érvényű betartása mellett.

14.8.    A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében a szálloda nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében a szálloda zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein, valamint a szállodához tartozó teljes nyílt területen (beleértve a teraszokat, erkélyeket, parkolót, stb. is) tilos a dohányzás. A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a szálloda elhelyezte. A szálloda alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a szálloda területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A vendégek, illetve a szálloda területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy a szálloda területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a szálloda üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje.


A szobában történő dohányzás esetén a Szolgáltató jogosult 10.000,- Ft extra takarítási díjat felszámítani a Vendéggel szemben.

14.9. Tűz esetén a recepciót kérjük haladéktalanul értesíteni. A Vendégek kötelesek tűz vagy egyéb riasztás esetén a szobákat, illetve a szálloda közös rendeltetésű tereit az ott elhelyezett tájékoztató szerint a lehető leghamarabb elhagyni. Tűz esetén a liftek használata tilos.

14.10. A szobákat és a szálloda közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.

14.11. A szállóvendég által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a szálloda írásos hozzájárulása, továbbá a szállóvendégek általi hatósági engedélyek beszerzése szükséges.

14.12. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában.

14.13. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

14.14. A Vendég kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szálloda közös használatú területein (kivéve öltözők, mellékhelyiségek, de beleértve a gépkocsi parkolót és a szállodához közvetlenül tartozó külső területeket) vagyonvédelmi okokból zártláncú kamerarendszert üzemeltet, melynek felvételei a vonatkozó jogszabályi előírások alapján törlésre kerülnek. 

14.15. A Vendég (ideértve a szállodában tartózkodó Vendéghez érkező látogatókat és a Vendéggel együtt utazó személyeket is) köteles a szálloda épületét és annak közvetlen környezetét rendeltetésszerűen és a többi vendég, illetve látogató szükségtelen zavarása nélkül használni.

14.16. Elutazáskor a Vendég köteles a szobakártyákat a recepción leadni. Ennek elmulasztása, illetve a kártya elvesztése vagy megsemmisülése esetén a Szolgáltató jogosult az adott kártya után kártérítési díjat felszámítani, melyet a Vendég távozáskor köteles megfizetni. A szobakártyákat a Vendég az elutazásának napján 11 óráig használhatja fel a szobájába való bejutásra. A szobakártya ezen időpontot követően – kivéve ha a Vendég a Szolgáltatóval megállapodott a tartózkodás meghosszabbításáról – érvényességét veszti.

15. Állatok behozatala  

15.1. Háziállatot szállodánkban nem fogadunk.

16. A Szolgáltató jogai 

16.1. Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.

16.2.    Amennyiben a Vendég az igénybevett vagy megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles (térítésköteles) szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szolgáltatót követelései biztosítására a magyar Polgári Törvénykönyv szerint zálogjog illeti meg a Vendég azon személyes tulajdonú tárgyain, melyeket a szállodába magával vitt. Erre a zálogjogra a bérbeadó zálogjogának szabálya kell megfelelően alkalmazni. A Szolgáltató mindaddig, amíg a zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását. Ha a Vendég kifogásolja a zálogjog fennállását, terjedelmét vagy azt, hogy a Szolgáltató a követelésére teljes fedezetet nyújtó vagyontárgyakon felül más vagyontárgyak elszállítását is megakadályozta, a Szolgáltató nyolc napon belül köteles zálogjogát bírósági úton érvényesíteni. Ha ezt elmulasztja, zálogjoga megszűnik. Amennyiben a zálogként igénybe vett tárgy a Vendég tulajdonában álló gépjármű, annak zálogtárgyként való visszatartása kizárólag a zálogtárgyra vonatkozik, semmiképpen sem a Vendég vagy a vele együtt utazók személyes mozgási szabadságának korlátozására. A személyek minden egyéb korlátozás nélkül elhagyhatják a szállodát.

17. A Szolgáltató kötelezettségei  

17.1. A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások, szolgáltatás standardok szerinti teljesítése.

17.2.    A Vendég írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történő rögzítése.

17.3.    A szállodán belüli területen, valamint a teraszokon Vendégeink nyugalma érdekében 22.00 órát követő időszakban hangoskodni tilos, beleértve a szobák belső tereiben történő zavaró hangerejű televíziózást, zenehallgatást, valamint a hallban lévő hangos zenélést, melynek betartásáért a szállodai személyzet felel.

18. A Vendég betegsége, halála

18.1     Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

18.2.    A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

 

19. Az adatkezelés feltételei

19.1.   A Szolgáltató, mint Adatkezelő által a jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződéshez kapcsolódó adatkezelési tevékenységekre az általa kiadott, mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatókban foglalt feltételek érvényesek.

Az adatkezelés feltételeire AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) vonatkozik.

A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben foglalt tevékenysége során a Vendégek adatait a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) értelmében kizárólag a szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan, valamint közvetlen üzletszerzés (pl. hírlevél küldés által) használhatja fel a törvényben meghatározott feltételek alapján.

A Szolgáltató hatályos adatkezelési tájékoztatóban írja le a Vengégek adataira vonatkozó adatkezelési feltéteket, valamint kiegészítő tájékoztatóban a kamerás megfigyelésekre vonatkozó feltételeket. A hatályos adatkezelési tájékoztatók elérhetőek a Szolgáltató honlapján, valamint a szálláshelyen is, illetve kérésre a Szolgáltató bármikor rendelkezésre bocsátja ezeket. Az adatkezelésre vonatkozó feltételek megismerése a szolgáltatás igénybevételét megelőzően a Vendég feladata és felelőssége, ennek elmulasztásából adódó következményekért a Szolgáltató, mint Adatkezelő nem felelős.

19.2.    A Szolgáltató, mint Adatkezelő a Vendégek adatait fokozottan védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

19.3.    A Szolgáltató, mint Adatkezelő az általa igénybe vett Adatfeldolgozókkal együtt gondoskodik az adatok biztonságáról. Az igénybe vett Adatfeldolgozókat a fentiekben hivatkozott adatkezelési tájékoztatók tartalmazzák.

19.4.    A Vendég által megadott személyes adatokhoz kizárólag a Szolgáltató, mint Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat az adatkezelési tájékoztatókban megjelölteken kívül harmadik személyeknek a Szolgáltató, mint Adatkezelő nem ad át.

19.5.  A Vendég tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató, mint Adatkezelő törvényi kötelezettség alapján köteles az őt megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak.

Köteles továbbá adatot továbbítani a 2016. évi CLVI. törvénynek megfelelően a bejelentkező személy okmányának gépi beolvasásával a Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) számára, a Vendég Információs Zárt Adatbázisba (VIZA-ba), valamint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnak (NTAK-nak) statisztikai célból.

A felsorolt kötelező adatszolgáltatásokkal szemben a Vendég nem emelhet kifogást.

20. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

20.1.    A Szolgáltató felelőssége azokban a dolgokban bekövetkezett károkért áll fenn, amelyeket a Vendég a szállodában kijelölt, illetve általában erre rendelt helyen vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a szálloda olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott. A szálloda felelőssége alapján a kártérítés mértéke legfeljebb a napi szobaár összegének ötvenszerese.

20.2.    A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és Vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

20.3.    A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a komplexum területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

20.4.    Az értékpapírokért, készpénzért és egyéb értéktárgyakért a Szálloda felelőssége akkor áll fenn, ha a Szálloda a dolgot megőrzésre átvette, vagy a megőrzésre átvételt megtagadta. Az így elhelyezett dolgokért a Szálloda felelőssége korlátlan.

20.5.    Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

20.6.    A Szolgáltatót abban az esetben sem terheli kártérítési felelősség, ha a szállodai wellness részlegnek vagy sportlétesítményeinek rendkívüli vagy egészségügyi előírások betartása végett elrendelt karbantartás idejére ezen létesítmények használata korlátozott vagy nem megengedett. 

20.7.    A szálloda wellness részlegének használata a Vendég saját felelősségére történik, a víz közeli területeken fokozott a csúszásveszély, ebből eredő balesetekért a szálloda felelősséget nem vállal.

20.8.    A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

21. Titoktartás

21.1.    A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni.

22. Vis major

22.1.    Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. 

23. A teljesítés helye és a felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

23.1.    A teljesítés helye az a hely, ahol az elszállásoló szálloda található.

23.2.    Felek bármely jogvitájuk esetére a hatásköri szabályoktól függően a Pécsi Járásbíróság illetve a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

23.3.    A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

24. Hírlevél

A Szolgáltató az e-mailcímüket megadó Vendégeknek híreket, információkat és ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket és elektronikus direkt marketing üzeneteket küldhet a Szolgáltató, mint Adatkezelő jogos érdeke alapján, közvetlen üzletszerzés céljából. A Vendégnek joga van tiltakozni a hírlevelek küldése ellen, ezt megteheti a hírlevélben található linkre kattintva, vagy a Szolgáltató bármely, adatkezelési tájékoztatóban közzétett elérhetőségén keresztül. Tiltakozás esetén a Vendég e-mailcímét a továbbiakban hírlevél küldés céljából nem kezeljük.   


A Szolgáltató tevékenysége során a felhasználók adatait a Szolgáltató a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról ( Infotv.) értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját reklámcéljaira használja fel.


A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat, mely módosítást a Szolgáltató a szálloda honlapján tüntet fel, illetve az érvényes és hatályos ÁSZF-et a szálloda recepcióján is elhelyezi.

bottom of page